Müügitingimused

1. Üldtingimused

 1. Käesolevad müügitingimused kehtivad nevity.com klientide (edaspidi Klient) ja e-poe nevity.com (edaspidi E-pood) omanikfirma Nevity OÜ (edaspidi Müüja) vahel E-poest ostetavate toodete või teenuste (edaspidi Kaup) puhul tekkivate õigussuhete kohta.
 2. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Euroopa Liidu õigusaktidest ning E-poe müügitingimustes kokkulepitust.
 3. Müügitingimused (edaspidi ka Müügileping) jõustuvad vahetult pärast Kliendi makse laekumist Müüja pangakontole.
 4. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste või kohtu kaudu.

2. Hinnad

 1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
 2. Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu.

3. Tellimuse vormistamine

 1. Logi sisse oma kasutajaga.
 2. Vajutage nupule "paljundaja".
 3. Vajutage nupule "LISA KREDIITI".
 4. Sisestage krediidi suurus.
 5. Valige pank.
 6. Vajutage nupule "NÕUSTUN", kui nõustute müügitingimustega.
 7. Vajutage nupule "MAKSAN".
 8. Jälgige panga juhiseid ja sooritage makse.
 9. Pärast makse sooritamist suunatakse Teid tagasi e-poodi.
 10. Saadame Teie e-postile arve.

4. Kaupade transport

 1. Pärast müügitingimuste jõustumist annab kaupmees digitaalsed tooted kliendile üle 10 minuti jooksul.

5. Kaupade tagastamine

 1. Juriidilistel klientidel tagastusõigus puudub.

7. Pretensioonide esitamise kord

 1. Kliendil on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.
 2. E-pood vastutab Kliendile müüdud kauba müügitingimuste mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.
 3. Kliendil on õigus puuduse ilmnemise korral pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, esitades arve, mille alusel Kauba ostu eest tasuti.
 4. Kui E-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest E-pood vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab E-pood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
 5. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust 14 päeva jooksul pärast pretensiooni kättesaamist.

7. Privaatsuspoliitika

Veebipoe nevity.com isikuandmete vastutav töötleja on Nevity OÜ (registrikood 12357523) asukohaga Lepiku tee 16, Kamba Vald, 61713 Tartumaa, tel +372 53 313 090 ja e-post nevity.ee@gmail.com. Isikuandmete volitatud töötlejaks on Maksekeskus AS.

7.1 Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 1. nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 2. kauba kohaletoimetamise aadress;
 3. pangakonto number;
 4. kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 5. klienditoe andmed.

7.2 Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

7.3 Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

7.4 Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

7.5 Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Nevity OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

7.6 Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klinditoe vahendusel.

7.7 Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

7.8 Säilitamine

Veebipood säilitab isikuandmeid seni, kuni klient pole avaldanud soovi andmete kustutamiseks. Andmeid, mida on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Müüja õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

7.9 Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

7.10 Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

7.11 Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

7.12 Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (nevity.ee@gmail.com). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).